Training van het werkgeheugen en de executieve functies

Het werkgeheugen is de “dirigent” van de executieve functie en stelt ons in staat om tijdelijke informatie op te slaan en te bewerken. Samen met het IQ is het werkgeheugen een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Kinderen die problemen hebben met hun werkgeheugen, kunnen het idee krijgen dat ze weinig greep hebben op hun schoolse prestaties, met als gevolg toenemende frustratie en verminderde motivatie. Want met een (te) klein werkgeheugen is informatie al weer verdwenen voordat de leerling er iets mee heeft kunnen doen, of erover na heeft kunnen denken. Het is daarom belangrijk om het werkgeheugen te verbeteren.

 

Samen met de leerkracht en de ouders proberen we  te bereiken dat de leerling weer ‘baas’ wordt over zijn eigen leerproces en steeds meer succeservaringen opdoet.

Beter Bij de Les

Beter Bij de Les

Beter Bij de Les is een training voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar met executieve functieproblemen. Het begrip executieve functies wordt gezien als een parapluterm waarbij verscheidene cognitieve vaardigheden betrokken zijn zoals planning, werkgeheugen, aandacht, inhibitie, zelfreflectie, zelfregulatie en initiatie. Executieve functies zijn noodzakelijk voor het doelgericht en efficiënt uitvoeren van gedrag, voornamelijk wanneer snelle en/of flexibele aanpassingen van gedrag aan de omgeving vereist zijn, vooral in nieuwe situaties.

Beter Bij de Les bestaat uit vijf kernvaardigheden die van belang zijn voor het uitvoeren van een taak:

  1. Gerichte aandacht wordt gezien als de vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.
  2. Planning en initiatieplanning is de vaardigheid een plan te maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Taakinitiatie is het vermogen om zonder dralen aan een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze.
  3. Verdeelde aandacht en werkgeheugen is de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken.
  4. Doel- en taakgericht gedrag, dit wordt gezien als het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren is en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door tegengestelde belangen.
  5. Metacognitie/controleren is het vermogen om een stapje terug te doen om je eigen handelen en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt. Het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie (door je bijvoorbeeld af te vragen: ‘Hoe breng ik het ervan af?’ of ‘Hoe heb ik het gedaan?’) en vervolgens ook het gedrag aan kunnen passen wanneer dit nodig is (flexibiliteit).

Bij Quadraat kan wordt Beter Bij de Les als losse training of in combinatie een andere werkgeheugentraining (Jungle Memory / Cogmed) aangeboden. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden de mogelijkheden besproken en wordt er advies gegeven voor een begeleidingstraject op maat.

Cogmed

Cogmed Werkgeheugen Training

De training heeft als doel het verbeteren van de concentratie en functies die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld planning. Aangezien bij veel stoornissen het werkgeheugen significant is aangetast is deze training een goede aanzet om deze basisfunctie grotendeels te herstellen.

Er zijn drie versies beschikbaar:

  • Cogmed QM: voor volwassenen
  • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar
  • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van concentratieproblemen, maar wordt bijvoorbeeld ook gedaan door mensen die topprestaties moeten leveren, zoals managers en topsporters.Wanneer wordt besloten om te starten met de training, wordt een planning gemaakt: de training wordt 5 weken lang, 5 dagen per week, ongeveer 30-45 minuten per dag gedaan. Op de achtergrond is een van onze behandelaars aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt en minimaal eens per week contact heeft om te coachen.

80% van de mensen die de training hebben volgehouden merken blijvende resultaten.

> Lees meer over de Cogmed Werkgeheugen Training

Jungle Memory

Jungle Memory Training

Jungle Memory is een online trainingsprogramma om het werkgeheugen te trainen. De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en in de regel trainen leerlingen vier maal per week gedurende een periode van acht weken. Eenmaal per week wordt de training uitgevoerd bij Quadraat, de andere keren kan er thuis of  op school worden getraind.

Dagelijks kunt u de voortgang bijhouden middels Percentiel Scores gebaseerd op een normgroep van duizenden andere (Amerikaanse) kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Zo krijgt u een beeld hoe de verrichtingen zich verhouden tot leeftijdsgenoten. Een automatische Log functie laat u snel de therapietrouw zien. Er is een Pauze mogelijkheid zodat er zonder problemen een onderbreking in de training kan zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

> Lees meer over Jungle Memory

Meld je aan voor de werkgeheugentraining bij QuadraatContact