Middelbare school

Dit artikel is in ontwikkeling. Omdat er momenteel erg veel vragen komen of wij advies kunnen geven voor de schoolkeuze van leerlingen met dyslexie, zetten we het alvast online.

 
Aan het eind van groep 8 moeten leerlingen kiezen voor een nieuwe school. Voor (ouders van) leerlingen met dyslexie is dat soms een lastige keuze. Waar doe je goed aan? Zijn er grote verschillen in het dyslexiebeleid of niet? In dit artikel vind je een aantal aandachtspunten.

 
Dyslexie

Stichting Dyslexie Nederland definieert dyslexie als volgt:

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

SDN 2016

Voor elke fase onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten) bestaat er een dyslexieprotocol, uitgegeven door het Expertisecentrum Dyslexie. Daarnaast hebben de meeste scholen een eigen dyslexieprotocol. Dit protocol staat vaak op de website van de school, maar is ook op te vragen bij de (zorg)coördinatoren.

 
Extra tijd

Omdat dyslexie een officiële stoornis is hebben leerlingen met dyslexie recht op tijdverlening bij toetsmomenten.

 
Begeleiding vanuit school?

Op de basisschool krijgen leerlingen met dyslexie vaak extra begeleiding gericht op het lezen en de spelling. Op middelbare scholen is er vaak geen mogelijkheid om (individueel) extra begeleiding te krijgen. Wel heeft iedere school een zorgcoördinator of dyslexiecoach die samen met leerlingen bespreekt wat de school kan bieden en wat er van leerlingen wordt verwacht.

 
Stel veel vragen

 • Vraag aan de zorgcoördinator welke faciliteiten de school biedt voor leerlingen met dyslexie.
 • Vraag wat er van leerlingen met dyslexie verwacht wordt.
  • Worden dyslectische leerlingen cijfermatig gecompenseerd voor de zwakke spelling?
  • Is het mogelijk om schriftelijke toetsen mondeling te doen? (En op welke momenten?)
 • Wordt er vanuit de school begeleiding gegeven aan zwakke lezers en spellers?
 • Biedt de school steunlessen/bijlessen voor Nederlands en de vreemde talen?
 • Kan er via school gebruik gemaakt worden van compenserende software (zoals Kurzweil 3000)?
  • Krijgen leerlingen een licentie voor thuisgebruik, of voor op een eigen laptop?
  • Op welke devices kan het programma gebruikt worden?
   • Windows laptop?
   • Mac laptop?
   • Chromebook?
   • iPad / tablet / anders?
  • Op welke momenten mogen leerlingen gebruik maken van de software?
   • In de lessen?
   • Tijdens toetsen?
   • Tijdens proefwerkweken?

 

587