Pedagogische begeleiding van kinderen en opvoeders

Opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms kunnen kinderen en ouders hier wel wat  hulp bij gebruiken.

Quadraat biedt pedagogische begeleiding en voorlichting bij o.a. de volgende gebieden:

  • Bevorderen van het functioneren van het kind op school
  • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Opbouwen van een positief zelfbeeld

Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht en de kwaliteiten van het kind.

Samen met het kind en zijn ouders gaan we op zoek naar  mogelijkheden om de ontwikkeling van het  kind te stimuleren.

 

Na het kennismakingsgesprek worden er samen met het kind en de ouders doelen gesteld. Aansluitend wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan dient als richtlijn voor de begeleiding. Tijdens de begeleiding kan gebruik gemaakt worden van  video-opnames; het kan verhelderend zijn om aan de hand van videobeelden te zien wat er in de interactie precies gebeurt.

Kinderen

Individuele begeleiding van kinderen

Samen met het kind wordt gekeken naar de problemen die er zijn en de oorzaken daarvan. De begeleider zal op basis daarvan een passend aanbod realiseren, dat zoveel mogelijk is afgestemd op de individuele behoeften van het kind. De inhoud van de begeleiding zal daarom per kind verschillen: voor ieder kind wordt gezocht naar een aanpak die past bij zijn unieke eigenschappen en bij de problemen die er zijn.

> Lees meer over sociaal-emotionele begeleiding

Opvoeder(s)

Begeleiding van opvoeders

Bij deze vorm van begeleiding wordt gebruik gemaakt van individuele gesprekken en/of video-opnames. Op basis van videobeelden kunnen opvoeders hun inzicht vergroten in de interactie met kinderen en in de interactie van kinderen onderling. We richten ons hierbij niet op de fouten en mislukkingen, maar op het versterken van geslaagde en positieve interacties en interventies. Aan de hand van de beelden en de gesprekken kunnen daarnaast adviezen gegeven worden over de aanpak van eventuele problemen.

> Lees meer over begeleiding van opvoeders door middel van video-opnames

Voorlichting

Voorlichting

Binnenkort start Quadraat met voorlichtingsmomenten over Pedagogische Begeleiding. Voor ouders onze eigen cliënten zijn er geen kosten verbonden aan deze voorlichting.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over onze voorlichting.

Wij beantwoorden graag uw vragen over pedagogische begeleiding!Contact