Orthopedagogische maatschap Quadraat

 
Quadraat is een orthopedagogische maatschap waar kinderen en jongeren komen, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.

 
Bij Quadraat werken orthopedagogen, psychologen, logopedisten, dyslexiespecialisten en remedial teachers  die in samenwerking met de kinderen oplossingen proberen te vinden voor de moeilijkheden die zij tegenkomen. Quadraat biedt huiswerkbegeleiding, bijles, sociale vaardigheidstrainingen, faalangst reductietrainingen, individuele begeleiding, remedial teaching, dyslexie-ondersteuning, werkgeheugentrainingen en psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek. Op verzoek geven wij bovendien voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders.

Onderzoek, begeleiding en ondersteuning

 
Quadraat is een orthopedagogische maatschap waar kinderen en jongeren komen, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.

 
Bij Quadraat werken orthopedagogen, psychologen, logopedisten, dyslexiespecialisten en remedial teachers  die in samenwerking met de kinderen oplossingen proberen te vinden voor de moeilijkheden die zij tegenkomen. Quadraat biedt huiswerkbegeleiding, bijles, sociale vaardigheidstrainingen, faalangst reductietrainingen, individuele begeleiding, remedial teaching, dyslexie-ondersteuning, werkgeheugentrainingen en psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek. Op verzoek geven wij bovendien voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders.

WOEF Online

 
Hier komt binnenkort meer informatie over Spellet en WOEF Online.

 
Lorem ipsem dolor.