Orthopedagogische maatschap Quadraat

 
Quadraat is een orthopedagogische maatschap waar kinderen en jongeren komen, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.

 
Bij Quadraat werken orthopedagogen, psychologen, logopedisten, dyslexiespecialisten en remedial teachers  die in samenwerking met de kinderen oplossingen proberen te vinden voor de moeilijkheden die zij tegenkomen. Quadraat biedt huiswerkbegeleiding, bijles, sociale vaardigheidstrainingen, faalangst reductietrainingen, individuele begeleiding, remedial teaching, dyslexie-ondersteuning, werkgeheugentrainingen en psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek. Op verzoek geven wij bovendien voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders.

Onderzoek, begeleiding en ondersteuning

 
Quadraat is een orthopedagogische maatschap waar kinderen en jongeren komen, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.

 
Bij Quadraat werken orthopedagogen, psychologen, logopedisten, dyslexiespecialisten en remedial teachers  die in samenwerking met de kinderen oplossingen proberen te vinden voor de moeilijkheden die zij tegenkomen. Quadraat biedt huiswerkbegeleiding, bijles, sociale vaardigheidstrainingen, faalangst reductietrainingen, individuele begeleiding, remedial teaching, dyslexie-ondersteuning, werkgeheugentrainingen en psychologisch en/of pedagogisch-didactisch onderzoek. Op verzoek geven wij bovendien voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders.

Spellet - De spellingmethodiek zonder spellingregels

 
Bij Quadraat werken we al jaren met leerlingen die veel last hebben van spellingproblemen. We kwamen er al snel achter dat het steeds maar blijven oefenen van de spellingregels onvoldoende resultaat oplevert.  De leerlingen gebruikten de spellingregels wel in de spellingoefeningen over die bepaalde regel, maar niet in andere spellingoefeningen en helemaal niet in hun eigen schrijfproducten. Daarom ontwikkelden wij een werkwijze voor spelling waarbij geen regels gebruikt worden, waarin we optimaal aansluiten bij de werking van het spellinggeheugen en waarin veel aandacht is voor het spontaan schrijven van teksten.

 
 Lees meer over Spellet

WOEF Online

 
Hier komt binnenkort meer informatie over WOEF Online.

 
 Ga naar WOEF Online