Orthopedagogische maatschap Quadraat

 
Quadraat is een orthopedagogische maatschap waar kinderen en jongeren komen, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.
 
Quadraat streeft naar dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan willen wij graag dat u dit aan ons laat weten. Dat mag via het contactformulier op onze website, telefonisch, via een brief of e-mail en u kunt natuurlijk altijd bij ons binnenstappen.

 
Wij nemen elke klacht serieus en hopen met u tot een passende oplossing te komen. Tegelijkertijd zien wij in een dergelijke melding de kans om onze werkzaamheden te optimaliseren.
 
 
Bij Quadraat hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Quadraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 
 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger op de hoogte bent van de gang van zaken bij Quadraat. Tijdens het kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers zal onze manier van werken uitvoerig worden besproken. Om ervoor te zorgen dat alle ouders over dezelfde informatie beschikken geven wij u een papieren exemplaar van De gang van zaken bij Quadraat mee.
 
Binnenkort kunt u hier De Gang Van Zaken Bij Quadraat downloaden.
 
  • De gang van zaken bij Quadraat