Over Quadraat

 
Bij Quadraat komen kinderen en jongeren, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.
 

Quadraat

Bij de Quadraat werken professionals (psychologie, orthopedagogiek, logopedie, RT, Master SEN) die in samenwerking met de kinderen oplossingen proberen te vinden voor de moeilijkheden die zij tegenkomen.

Spellet

In samenwerking met dr. Anneke Smits ontwikkelde Quadraat een methodiek voor het beteren van de spelling zonder gebruik te maken van spellingregels: Spellet.

WOEF Online NAJAAR 2019

WOEF wordt naar het web getild. Binnenkort kunnen kinderen en jongeren met (ernstige) spellingproblemen en dyslexie de juiste schrijfwijze van woordjes oefenen via de website www.woef.online.

4192
Steunt u het sociaal fonds van Quadraat?Lees meer