Onderzoek

Bij Quadraat doen we onderzoek naar moeilijkheden die kinderen op school kunnen ervaren. Het is voor alle betrokkenen belangrijk om te weten welke problemen er zijn en welke ondersteuning het kind nodig heeft.

 

Bij Quadraat doen wij handelingsgericht onderzoek. Het doel daarvan is het geven van adviezen voor verandering en verbetering.

Dyslexie

Onderzoek naar lees- en spellingvaardigheden

Het onderzoek bestaat uit:

  • Het verzamelen van reeds beschikbare diagnostische informatie (zoals: wat is het lees- en /of spellingniveau van het kind, wat is er al gedaan aan de problemen van het kind door school, of door anderen en wat zijn daarvan de resultaten, komt dyslexie voor in de familie, zijn er nog andere (leer)problemen.)
  • Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd met gestandaardiseerde, betrouwbare testmiddelen. Eerst wordt het niveau van lezen en spellen bepaald. Daarna volgt onderzoek naar factoren waarop kinderen met dyslexie uitvallen.
  • In de meeste gevallen wordt ook de intelligentie bepaald.

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, krijgt het kind een dyslexieverklaring.

Voor leerlingen vanaf groep 8 van de basisschool biedt Quadraat naast individueel onderzoek het groepsonderzoek naar dyslexie aan. Doordat een gedeelte van het  onderzoek groepsgewijs afgenomen wordt, zijn de kosten van dit onderzoek aanzienlijk lager dan van individueel onderzoek. Groepsgewijs worden een dictee en een stilleestest afgenomen. Tijdens het individuele deel van het  onderzoek worden lees- en spellingtoetsen afgenomen en worden de dyslexietyperende factoren getoetst.

> Lees meer over individueel onderzoek

> Lees meer over groepsonderzoek

Dyscalculie

Onderzoek bij (ernstige) reken- en wiskundeproblemen

Bij Quadraat doen we handelingsgericht onderzoek. Het doel daarvan is het geven van adviezen voor verandering en verbetering. Voor het stellen van de diagnose dyscalculie wordt bij Quadraat gebruik gemaakt van het “ “Protocol Dyscalculie; Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen” en de DSM-V.

Bij het onderzoek naar dyscalculie zijn drie criteria belangrijk:

  • Ernst van de problemen
  • Mate van achterstand
  • Didactische resistentie (ondanks gedegen onderwijs gaat het kind niet vooruit)

Het diagnostisch proces bestaat uit vijf verschillende deelprocessen: informatie inwinnen, onderzoek, evaluatie, rapportage en informeren van de betrokkenen.

De onderzoeker beschrijft in het verslag op welke gebieden zich problemen voordoen, welke (specialistische) hulp er nodig is en welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyscalculie, krijgt het kind een dyscalculieverklaring.

> Lees meer over dyscalculie onderzoek

Executieve Functies

Onderzoek naar de Executieve Functies

Bij Quadraat doen we onderzoek naar de Executieve Functies en het Werkgeheugen. Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie.

Sociaal-emotioneel

Onderzoek naar sociaal-emotionele problemen

Wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problemen kan het onderzoek zich richten op faalangst, sociale angst en/of gedragsproblemen op school.

Bij Quadraat doen wij handelingsgericht onderzoek. Het doel daarvan is het geven van adviezen voor verandering en verbetering. Wij doen geen onderzoek naar de aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen zoals: ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen.

> Lees meer over onderzoek naar sociaal-emotionele problemen

Wij beantwoorden graag uw vragen over handelingsgericht onderzoek!Contact