ONDERZOEK

Bij Quadraat doen we handelingsgericht onderzoek waarbij we de intelligentie, lees- en spellingvaardigheden, rekenvaardigheden en de executieve functies in kaart kunnen brengen.Read more

BEGELEIDING

Voor leerlingen met lees- en spellingproblemen, rekenproblemen, werkgeheugenproblemen en/of sociaal-emotionele problemen bieden wij (individuele) begeleiding en trainingen.Read more

ONDERSTEUNING

Quadraat biedt huiswerkbegeleiding met extra aandacht voor dyslexie, studievaardigheden, structuur en planning. Ondersteuning voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken!Read more

WOEF Online

 
INFORMATIEKOOP WOEF

Quadraat

 
Bij Quadraat komen kinderen en jongeren, die problemen hebben op school. Sommigen hebben leerproblemen, anderen vinden het omgaan met leeftijdgenoten niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van faalangst.
 
Quadraat wil hulp kunnen bieden aan iedereen die onze begeleiding vraagt. Samen met kinderen gaan wij op zoek naar de hobbels en de valkuilen. Bij die zoektocht proberen we de leerlingen vooral bewust te maken van hun sterke kanten. 
 
 
 
 

Aanmelden