ONDERZOEK

Bij Quadraat doen we handelingsgericht onderzoek waarbij we de intelligentie, lees- en spellingvaardigheden, rekenvaardigheden en de executieve functies in kaart kunnen brengen.Read more

BEGELEIDING

Voor leerlingen met lees- en spellingproblemen, rekenproblemen, werkgeheugenproblemen en/of sociaal-emotionele problemen bieden wij (individuele) begeleiding en trainingen.Read more

ONDERSTEUNING

Quadraat biedt huiswerkbegeleiding met extra aandacht voor dyslexie, studievaardigheden, structuur en planning. Ondersteuning voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken!Read more

Quadraat

 
Quadraat wil hulp kunnen bieden aan iedereen die onze begeleiding vraagt. Samen met de kinderen gaan wij op zoek naar de hobbels en de valkuilen. Bij die zoektocht proberen we de leerlingen vooral bewust te maken van hun sterke kanten. 
 
 
 
 

Nieuws