Werkgeheugentraining bij Quadraat

Het werkgeheugen stelt ons in staat om tijdelijke informatie op te slaan en te bewerken. Samen met het IQ is het werkgeheugen een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Kinderen die problemen hebben met hun werkgeheugen, kunnen het idee krijgen dat ze weinig greep hebben op hun schoolse prestaties, met als gevolg toenemende frustratie en verminderde motivatie. Want met een (te) klein werkgeheugen is informatie al weer verdwenen voordat de leerling er iets mee heeft kunnen doen, of erover na heeft kunnen denken. Het is daarom belangrijk om het werkgeheugen te verbeteren.

 

Samen met de leerkracht en de ouders proberen we  te bereiken dat de leerling weer ‘baas’ wordt over zijn eigen leerproces en steeds meer succeservaringen opdoet.

Jungle Memory

Jungle Memory Training

Jungle Memory is een online trainingsprogramma om het werkgeheugen te trainen. De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en in de regel trainen leerlingen vier maal per week gedurende een periode van acht weken. Eenmaal per week wordt de training uitgevoerd bij Quadraat, de andere keren kan er thuis of  op school worden getraind.

Dagelijks kunt u de voortgang bijhouden middels Percentiel Scores gebaseerd op een normgroep van duizenden andere (Amerikaanse) kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Zo krijgt u een beeld hoe de verrichtingen zich verhouden tot leeftijdsgenoten. Een automatische Log functie laat u snel de therapietrouw zien. Er is een Pauze mogelijkheid zodat er zonder problemen een onderbreking in de training kan zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

> Lees meer over Jungle Memory

Cogmed

Cogmed Werkgeheugen Training

De training heeft als doel het verbeteren van de concentratie en functies die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld planning. Aangezien bij veel stoornissen het werkgeheugen significant is aangetast is deze training een goede aanzet om deze basisfunctie grotendeels te herstellen.

Er zijn drie versies beschikbaar:

  • Cogmed QM: voor volwassenen
  • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar
  • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van concentratieproblemen, maar wordt bijvoorbeeld ook gedaan door mensen die topprestaties moeten leveren, zoals managers en topsporters.Wanneer wordt besloten om te starten met de training, wordt een planning gemaakt: de training wordt 5 weken lang, 5 dagen per week, ongeveer 30-45 minuten per dag gedaan. Op de achtergrond is een van onze behandelaars aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt en minimaal eens per week contact heeft om te coachen.

80% van de mensen die de training hebben volgehouden merken blijvende resultaten.

> Lees meer over de Cogmed Werkgeheugen Training

Beter bij de les

Beter bij de les

Omdat computergestuurde werkgeheugentrainingen zich slechts beperkt vertalen naar de onderwijsleersituatie breiden we de Cogmed/Jungle Memory training meestal uit met de methode Beter bij de les. Met deze werkwijze leren kinderen om de verbetering ook toe te passen bij aandacht, planning en doel- en taakgericht gedrag. Ze kunnen daardoor beter functioneren in de les. De kinderen leren daarnaast om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk kunnen bijsturen.

Beter Bij de Les is een training voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar met executieve functieproblemen. Tijdens een aantal weken individuele sessies wordt het kind getraind in het toepassen van vaardigheden die van belang zijn bij het uitvoeren van een taak; gerichte aandacht, planning en initiatie, verdeelde aandacht en werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie. Daarnaast wordt getracht de werkgeheugencapaciteit uit te breiden.

Meld je aan voor de werkgeheugentraining bij QuadraatContact