Onze CITO-training gaat van start

Eindtoets

Wanneer kinderen groep 8 van de basisschool afgrond hebben, wordt de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Nadat de school het definitieve advies heeft gegeven, maken de kinderen aan het einde van groep 8 allemaal nog een eindtoets. Op de meeste scholen is dit de Centrale Eindtoets van CITO (CITO-Eindtoets). Op basis van de resultaten van deze eindtoets, kan de school het definitieve advies nog naar boven bijstellen. Het advies mag niet meer naar beneden bijgesteld worden. Ondanks dat het advies dus al gegeven is, is het maken van de toets voor veel kinderen toch best spannend.

 
De CITO-training van Quadraat

Voor kinderen die in groep 8 de CITO-Eindtoets gaan maken, geven we bij Quadraat een speciale CITO-training. De bedoeling van de training is niet om alleen met de stof te oefenen, maar vooral om vaardigheden te leren waarmee leerlingen met vertrouwen de toets kunnen maken. De training is geschikt voor leerlingen die:

  • last hebben van spanning, gerelateerd aan toetsen;
  • en/of moeite hebben met de aanpak van de vragen, of omgaan met toetsen in het algemeen;
  • en/of last hebben van een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.

Tijdens de CITO-training wordt onder andere aandacht gegeven aan het onder controle houden van de zenuwen, bekijken we de toets en het soort vragen en bespreken we de specifieke aanpak van de verschillende soorten vragen. Dit stemmen we natuurlijk af op de manier waarop de leerling de toets zal maken, zodat bijvoorbeeld een leerling die de toets voorgelezen krijgt hier tijdens de training al kennis mee kan maken. Tot slot bespreken we de verschillende onderdelen uit de toets, bespreken we tips en trucs en krijgen de kinderen uiteraard ook de mogelijkheid om te oefenen met deze vragen.

 
Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur, die gegeven worden in februari en maart. De bijeenkomsten bestaan steeds uit een gezamenlijk deel en een specifiek deel. In het gezamelijke deel ligt de nadruk op de verschillende onderdelen van de toets, de aanpak van de verschillende vragen en is er de mogelijkheid om te oefenen. Tijdens het specifieke deel wordt antwoord gegeven op de specifieke hulpvraag van ieder leerling. Hierbij komen bijvoorbeeld het werken met tekst-naar-spraak- software en het omgaan met angst en spanning aan bod. Bij dit onderdeel zal regelmatig in subgroepjes gewerkt worden. Aan het einde van iedere bijeenkomst wordt gezamenlijk afgesloten. Na afloop van de 6 reguliere bijeenkomsten, vinden er nog 2 “terugkombijeenkomsten” plaats van elk 1 uur. De leerlingen kunnen tijdens deze bijeenkomsten oefenen met wat er nog lastig is en vragen stellen. Na afloop van de gehele training ontvangen de leerlingen en hun ouders een kort evaluatieverslag Indien gewenst kan er natuurlijk ook een evaluatiegesprek plaatsvinden.

 
Groep 7

Ook voor kinderen uit groep 7, die dit jaar de entreetoets gaan maken, geeft Quadraat een CITO-training. Ook deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur en twee terugkombijeenkomsten van een uur en ook bij deze training bestaan de bijeenkomsten uit een algemeen deel en een specifiek deel. De kosten voor zowel de training voor groep 7 als voor de training van groep 8 bedragen €250,-. Voor meer informatie over de training voor groep 7 of 8, of voor aanmelding voor een van de trainingen kunt u contact opnemen met de administratie van Quadraat.

 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden en startdatum te bespreken!

6591